ellary logo


Wszystkim dostawcom, klientom, pracownikom jak również partnerom biznesowym dziękuję za słowa wsparcia i gesty solidarności, tak potrzebne w obliczu permanentnych prób zdyskredytowania mojej osoby oraz działaniami zmierzającymi do wrogiego przejęcia Spółki.

Z poważaniem

Rafał Młodawski
Prezes Zarzadu
Akcjonariusz mniejszościowy
Ellary Investments SA

r.mlodawski@ellary.eu